Bliv lidt klogere på
flexleasing erhverv

Størstedelen af danske firmabiler er leaset. Som virksomhed har man også et ønske om at minimere kapitalbindingen, og der er tilmed fradragsret for leasingydelserne. Desuden har virksomheden selv for hvidpladebiler et delvist fradrag for momsen.

Der er ingen begrænsninger for, hvilke biler der kan laves erhvervsaftaler på. Alle AutoWise​ ​leasingtilbud gælder også for erhvervsaftaler. Der kan leases fra 3 til 48 måneder. For at​ ​virksomheden kan opnå momsfradrag, skal leasingaftalen være af min. 7 måneders​ ​varighed.​ ​Hvor der på leasingbilen er en bruger der beskattes for ”Fri bil”, kan der med fordel – ved​ ​dyrere biler – laves aftaler af 12 måneders varighed, hvorved brugeren efter 12 måneder​ ​typisk opnår en nedsat beskatning på den efterfølgende aftale.​ ​

Traditionel privatleasing svarer til at leje en bil. Du leaser bilen i en aftalt periode, hvor du må køre et maksimalt antal kilometer. Når aftalen slutter afleveres bilen, og du afregnes for eventuelle skader og overkørte kilometer. Du kan som udgangspunkt ikke overtage bilen.

Denne leasingform er den mest udbredte for nye biler, og er særlig egnet til kunder der kender deres kørselsbehov, og kan ”nøjes” med en standardbil.

Ved AutoWise Flexleasing leaser du også bilen i en aftalt periode, og du må i princippet køre de kilometer du ønsker, til gengæld er bilens stand og værdi dit ansvar – helt som når du køber en bil. Leasingaftalerne kan som udgangspunkt altid gentegnes for en ny periode, hvis du ønsker det.
Denne leasingform er den mest udbredte ved brugte biler, dels fordi den giver nogle afgiftsmæssige besparelser, dels fordi den muliggør import af biler fra eksempelvis Tyskland, hvor bilerne er billigere og bedre udstyret.

Når kontrakten slutter, og du ikke ønsker at gentegne, så skal du anvise en køber af bilen, som skal have et CVR-nummer – altså være en virksomhed. Det er også altid muligt – og oftest nemmest – at ”sælge” sin bil til en ny bruger: så overtager brugeren resten af din leasingkontrakt.

Afgiften beregnes efter regler fastsat af SKAT/Motorstyrelsen, som varierer efter bilens tekniske specifikationer, og som mest af alt tager udgangspunkt i bilens ”markedspris”. Denne markedspris fastsættes ved at sammenligne med tilsvarende biler på markedet. For nye biler skal denne markedspris genberegnes efter 4 måneder, og ved brugte biler skal den beregnes hver aftalestart.

En bil du leaser privat, må benyttes af resten af din husstand. Vær opmærksom på, at der kan være særlige forsikrings-forbehold ift. førerens alder.

Hos AutoWise kan du frit vælge forsikringsselskab. Bilen skal altid være kaskoforsikret, og det er dit ansvar som leasingtager, at bilen er korrekt forsikret. I vores samarbejde med Nordea kan vi tilbyde et meget attraktivt forsikringsprodukt igennem Sønderjysk Forsikring og Købstædernes Forsikring (v. deleleasing).

Ja – du kan selv både finde, købe og hjemtage bilen, og det har vi også enkelte kunder der selv klarer. Det er dog typisk kunder, der kan købe bilen ind i egen virksomhed, så bilen bevares ”momsfri”, og det er en vigtig forudsætning, hvis vi taler biler i prisniveauet (på gaden i Danmark) på kr. 400.000 +

De fleste kunder der finder en bil i Tyskland, sender os et link på bilen, og så klarer vi den derfra.

Du skal være dansk statsborger, have en dansk adresse, og så skal du kreditgodkendes i forhold til den specifikke bil. Kreditgodkendelsen foregår ved indsendelse af ID (kørekort + sundhedskort), udfyldt samtykkeerklæring, årsopgørelse og tre sidste lønsedler – alternativt give Nordea Finans adgang til din skattemappe.

Du må som udgangspunkt køre lige så meget du vil. I din kontrakt angives dog et kilometertal – de fleste har 20.000 km – og ud fra dette har vi estimeret en restværdi, altså den værdi du hæfter for aftalens afslutning. Hvis du vælger at køre40.000 km, så er bilen selvsagt mindre værd. 

Vigtigt: såfremt aftalen misligholdes og bilen inddrages, så kan Nordea Finans kræve afregning for overkørte kilometer.

Nej. Du er som leasingtager forpligtet til selv at afholde service af bilen der opfylder fabrikantens anvisninger.

Der er ingen fast formel for værditab, men typisk regnes med ca. 20% det første år ved normalkørsel.

Ved udløb skal der ske én af to muligheder: Du kan vælge at indgå en ny leasingaftale for en ny periode, eller du kan anvise en køber til den aftalte restværdi. Hvis du ved, at du ikke er interesseret i at gentegne bilen, så kontakt os i god tid, så vi kan drøfte mulighederne: Finde en ny bruger til bilen som vil lease den efter dig, eller finde en køber til bilen.